Basisfoder til marsvin

Marsvinefoder er ikke bare tilfældigt foder til marsvin. Marsvin har krav på og behov for ordentligt tilpasset foder, der tilgodeser deres naturlige behov samt indeholder egnede ingredienser. Det har vi lagt vægt på i udvælgelsen af basisfoder til marsvin.

Marsvin producerer ikke selv c-vitamin og har derfor behov for at få dette tilført gennem fodringen. En velegnet måde at opnå dette på, er ved at sikre, tørfoderet indeholder min. 500 mg. c-vitamin pr. kg. (OBS: For drægtige og diegivende bør indholdet være på min. 1000 mg./kg. med mindre der suppleres gennem c-vitaminholdigt grønt)

Derudover er marsvin fra naturen ikke indrettet til at fordøje hele korn. De typer foder, vi fører, som ikke er kornfrie, indeholder således ikke hele, ubehandlede korn. Her er korn altid behandlet enten som malet eller valset, således marsvinene kan få gavn af dem. Det er et af vores fokuspunkter i udvælgelsen af basisfoder til marsvin.

Nogle ejere sværger til rent pillefoder, mens andre vælger blandinger. Begge dele kan fungere lige godt, så længe man husker at vælge kvalitetsprodukter, som alle nedenstående. For hjælp til god fodring, er du altid velkommen til at kontakte os.

Viser alle 7 resultater