Hø i hele baller

Hø i hele baller (sendes ikke og købes derfor separat)

Marsvinehø - Kunsttørret hø - Den Lille Foderhule

Lækkert, grønt, kunsttørret hø fra mark og eng. Høet består af naturligt forekommende græsarter og isåede kulturgræsser (bl.a. Rajgræs, Rajsvingel, Strandsvingel, Engsvingel og Timote.)
Dette sikrer et godt indhold, højt næringsindhold og god variation.

Det kommer direkte fra marken og gennem et tørringsanlæg, der sikrer af farve, duft og de vigtige vitaminer/mineraler forbliver i høet. Det er derved også fri for eventuelle skadelige svampe og andet, der ellers kan forekomme. Det har været igennem mindre mekanisk behandling og færre dage fra skårlægning til presning. Derved er der færre fysiske skader hvilket betyder en bedre kvalitet og mindre spild.

Hø i hele baller:

Det sælges kun i hele baller på ca. 20 kg.
Sendes ikke.

Pris: 70 kr./balle

En balle bestilles ved at sende en mail til mail@foderhulen.dk og skal afhentes på adressen i Visborg, Hadsund efter aftale